اصول حرفه‌اي ، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

اصول حرفه‌اي ، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

نام مدرس :

مهندس راهنما

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ  ساعت  محل برگزاری
سه شنبه 95/8/18 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهاشنبه 95/8/19 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
 جمعه 95/8/21 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 95/8/21 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ امتحان :  سه شنبه 95/9/2 ساعت 12 ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

760/000 ریال ( علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1