ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن ( دوره  و آزمون آنلاین مجازی ) 

نام مدرس :

مهندس پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
یکشنبه 1399/10/14 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/16 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/10/18 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/10/21 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/23 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/10/25 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/10/30 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/11/02 17 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 1399/11/07 ، ساعت 12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

15

ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم‌سازي آن  (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

  با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1