ملاحظات ژئوتکنیکی در بارگذاری دیوارهای زیرزمین ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دو شنبه 17 الی 19

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

10

تفسیر ژئوتکنیکی خروجی‌های نرم افزار SAFE ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دو شنبه 17 الی 19

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

9

دوره طراحی سازه های صنعتی (طراحی سوله)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع د.وره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32 ساعت

شهریه کلاس :

6/400/000 ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

9

دوره طراحی دال های مجوف ، حفره دار و پس کشیده

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

40 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 (قابل پرداخت در دو قسط)

ظرفیت کلاس :

10

تفسیر ژئوتکنیکی خروجی‌های نرم افزار SAFE

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

6 ساعت

شهریه کلاس :

2/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13