دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول جمعه 1401/08/06 13 - 9
دوم جمعه 1401/08/06 20 - 16

 آزمون : دوشنبه 1401/08/09ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال

ظرفیت کلاس :

30

ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1401/09/24

جهت دریافت  برنامه آموزشی  یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76

شهریه کلاس :

11/752/000 ریال

ظرفیت کلاس :

27

روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت ،ايمني و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/08/19 9-13
دوم پنجشنبه 1401/08/19 16-20
سوم جمعه 1401/08/20 9-13
چهارم  جمعه  1401/08/20 16-20

 

 آزمون :سه شنبه 1401/08/24  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1401/06/28 20 - 16
دوم سه شنبه 1401/06/29 20 - 16

 آزمون : شنبه 1401/07/09ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/09/18 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/09/18 20 - 16

 آزمون : چهارشنبه 1401/09/23ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال

ظرفیت کلاس :

26