روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت ،ايمني و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس کاشی ها

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/11/27 9-13
دوم پنجشنبه 1401/11/27 15-19
سوم جمعه 1401/11/28 9-13
چهارم  جمعه 1401/11/28 15-19

 

 آزمون :شنبه 1401/12/06ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

5

ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1401/11/29

جهت دریافت  برنامه آموزشی  یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027  در واتس آپ یا آی گپ یا روبیکا ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76

شهریه کلاس :

11/752/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت ،ايمني و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس کاشی ها

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول یکشنبه 1401/10/18 12-16
دوم یکشنبه 1401/10/18 17-21
سوم دوشنبه 1401/10/19 12-16
چهارم  دوشنبه  1401/10/19 17-21

 

 آزمون :یکشنبه 1401/10/25ساعت 13:30

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس عطا نیک الهام

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/11/05 13 - 9
دوم چهارشنبه 1401/11/05 20 - 16
سوم پنجشنبه 1401/11/06 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1401/11/06 20 - 16
پنجم جمعه 1401/11/07 13 - 9
ششم جمعه 1401/11/07 20 - 16

 

 آزمون : سه شنبه 1401/11/11ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس سعید فتوحی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/10/29 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/10/29 20 - 16

 آزمون : شنبه 1401/11/08ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است