پیش ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا (پاییز 99)

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

5/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

30

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تذکر : این دوره جهت ارتقای پایه 3 به 2  اجرا می باشد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

35

پیش ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره بهار 1399 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

5/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

35

اصول نظارت تاسیسات الکتریکی در ساختماناصول نظارت تاسیسات الکتریکی در ساختمان ( دوره آنلاین ) 

نام مدرس :

مهندس اکبرپور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

 یکشنبه  و سه شنبه ساعت 18 الی 21

توضیح : کلیه مباحث دوره کاملا کاربردی بر اساس ضوابط اجرایی مقررات ملی ساختمان همراه با نمایش عکسهای اجرایی و فیلم آموزشی می باشد.

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام  ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد ( 10 نفر )

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32 ساعت

شهریه کلاس :

5/000/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

13