فرم ثبت نام

 دوره تحلیل دینامیکی طیفی


1- تکميل فرم ثبت نام.

2- یک قطعه عکس 4×3

3-  پرداخت 1/280/000 ریال از  شهريه به حساب جاری 57380/45523  بنام محمد علی هادیان فرد نزد کليه شعب بانک تجارت

4- پرداخت یک فقره چک بنام موسسه گسترش علوم مهندسی که هر کدام معادل نصف شهریه باقی مانده کلاس می باشد .

 مهندسین متقاضی يک دوره آموزشی پس از تکميل کامل فرم ثبت نام ، حداکثر 24 ساعت پس از ثبت نام فرصت خواهند داشت یک سوم شهریه را پرداخت نموده و پس از مراجعه به موسسه و تحویل چک های اقساط  ثبت نام خود را قطعی کنند در غیر اینصورت ثبت نام ایشان حذف می گردد .(  پرداخت یک سوم اول در محل موسسه امکان پذیر است )

موارد بالا را مطالعه کردم و با شرایط آن موافقم

1- در صورتيکه هر يک از شرکت کنندگان دوره ها ، تا 48 ساعت قبل از شروع اولين جلسه دوره انصراف دهند ، مبلغ شهريه مسترد می گردد. پس از شروع دوره به هیچ عنوان انصراف پذیرفته نمی گردد .

تذکر : اين مورد برای شرکت کنندگانی که بعد از شروع کلاس ها ثبت نام می کنند قابل اجرا نمی باشند و شهریه مسترد نمی شود .

تذکر مهم : انصراف از هر دوره بايد به صورت کتبی به مسئول کلاس ها تحويل گردد و عدم حضور در کلاس دليل بر انصراف تلقی نمی گردد .

2- در صورت انصراف هر يک از شرکت کنندگان خارج از شرايط بند 1  هيچ وجهی قابل استرداد نخواهد بود .

3- حضور در کلاس ها منوط به تسويه حساب کامل ( تحويل فيش واريز نقدی وتحويل چک های اقساطی ) بوده، درغير اينصورت از حضور متقاضی در کلاس ها، ممانعت بعمل می آيد.

4- افراد پس از انصراف به مدت 3 ماه از تاریخ انصراف فرصت خواهند داشت باارئه اصل فیش واریزی و رسید ،تسویه حساب نمایند و پس از مدت مشخص شده هیج وجهی بازپرداخت نمی شود .