آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمدعلی هادیان فر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/10/14 9 - 13
دوم چهارشنبه 1401/10/14 16 - 20
سوم پنجشنبه 1401/10/15 9 - 13
چهارم  پنجشنبه 1401/10/15 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/10/24 ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

18

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1