تماس با ما

آدرس موسسه : خیابان کسایی - کوچه 9 - پلاک سوم سمت چپ

تلفن : 07136330152

فاکس : -

شماره تماس مدیر آموزش : 09173143904  مهندس هنرپروران

ایمیل موسسه : gostaresholumshiraz@gmail.com