روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها  ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترمحمدعلی هادیان فر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/11/26 9-13
دوم چهارشنبه 1401/11/26 16-20
سوم پنجشنبه 1401/11/27 9-13
چهارم  پنجشنبه 1401/11/27 16-20

 

 آزمون : سه شنبه  1401/12/02  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها  ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترهاديان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/08/28 16-20
دوم دوشنبه 1401/08/30 16-20
سوم شنبه 1401/09/05 16-20
چهارم  دوشنبه 1401/09/07 16-20

 

 آزمون : سه شنبه  1401/09/15  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها  ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترهاديان فرد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/06/05 16-20
دوم دوشنبه 1401/06/07 16-20
سوم شنبه 1401/06/12 16-20
چهارم  دوشنبه 1401/06/14 16-20

 

 آزمون : سه شنبه  1401/06/19  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1