روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشين سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/04/25 16-20
دوم يکشنبه 1401/04/26 16-20
سوم سه شنبه 1401/04/28 16-20
چهارم  چهارشنبه 1401/04/29 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1401/05/04  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1400/11/18 16 - 20
دوم يکشنبه 1400/11/19 16 - 20
سوم دوشنبه 1400/11/24 16 - 20
چهارم  سه شنبه 1400/11/25 16 - 20

 

 آزمون : يکشنبه 1400/12/01 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1400/05/13 16-20
دوم پنجشنبه 1400/05/14 16-20
سوم چهارشنبه  1400/05/20 16-20
چهارم  پنجشنبه  1400/0521 16-20

 

 آزمون : سه شنبه 1400/05/26  ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

31

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

نام مدرس :

مهندس هوشمند سروستانی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1397/11/04 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1397/11/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1397/11/05 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1397/11/05 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 1397/11/16 ، ساعت 10 صبح

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال

ظرفیت کلاس :

26

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

نام مدرس :

مهندس هوشمند سروستانی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 97/5/18 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 97/5/18 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 97/5/19 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 97/5/19 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ امتحان : یکشنبه 97/5/28 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

9 الی 13
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است