روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

نام مدرس :

مهندس هوشمند سروستانی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1397/11/04 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1397/11/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1397/11/05 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1397/11/05 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 1397/11/16 ، ساعت 10 صبح

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال

ظرفیت کلاس :

26

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

نام مدرس :

مهندس هوشمند سروستانی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 97/5/18 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 97/5/18 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 97/5/19 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 97/5/19 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ امتحان : یکشنبه 97/5/28 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

9 الی 13
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي (پائیز 97)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1