طراحي اتصالات در سازه‌هاي فولادي

نام مدرس :

دکتر سالاری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/07/29 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/07/30 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/01 11 الی 14 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/01 16 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/08/06 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/08/07 18 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/08 11 الی 14 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/08/08 16 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 99/8/12  ساعت 10

1399/08/01
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

طراحي اتصالات در سازه‌هاي فولادي (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1