طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر افشین سالاري

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1401/09/07 17 - 14
دوم دوشنبه 1401/09/07 21 - 18
سوم چهارشنبه 1401/09/09 17 - 14
چهارم  چهارشنبه 1401/09/09 21 - 18
پنجم دوشنبه 1401/09/14 17 - 14
ششم دوشنبه 1401/09/14 21 - 18
هفتم چهارشنبه 1401/09/16 17 - 14
هشتم چهارشنبه 1401/09/16 21 - 18

 

 آزمون : چهارشنبه  1401/09/23  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1