مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر شایان پاک نیت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1402/04/10 17-21
دوم یکشنبه 1402/04/11 17-21
سوم دوشنبه 1402/04/12 17-21
چهارم  سه شنبه 1402/04/13 17-21
پنجم شنبه 1402/04/17 17-21
ششم یکشنبه 1402/04/18 17-21
هفتم دوشنبه 1402/04/19 17-21
هشتم سه شنبه 1402/04/20 17-21

 آزمون :  سه شنبه  1402/04/27ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره مقاوم سازي سازه‌هاي فولادي و بتني (بهار 1400)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1