دوره نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس رضا طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/08/03 15 - 11
دوم چهارشنبه 1402/08/03 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/08/04 15 - 11
چهارم  پنجشنبه 1402/08/04 20 - 16
پنجم جمعه 1402/08/05 15 - 11
ششم جمعه 1402/08/05 20 - 16

 آزمون : چهارشنبه 1402/08/10ساعت9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نامشخص

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس طهماسبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1400/08/26 11-15
دوم چهارشنبه 1400/08/26 16-20
سوم پنجشنبه 1400/08/27 11-15
چهارم  پنجشنبه 1400/08/27 16-20
پنجم جمعه 1400/08/28 11-15
ششم جمعه 1400/08/28 16-20

 

 آزمون : پنجشنبه  1400/09/04  ساعت 12

پنجشنبه
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال ( علی الحساب بر مبنای شهریه سال 99 )

ظرفیت کلاس :

34

1