تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1 ( دوره مجازی )

نام مدرس :

مهندس کاوس زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/09/22 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/09/24 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/06/29 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/10/01 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : متعاقبا اعلام می شود

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1 (پاییز 99)

نام مدرس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان ها 1 ( دوره مجازی )

نام مدرس :

مهندس کاوس زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنجشنبه 1399/04/12 9 الی13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/04/12 15 الی19 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/04/13 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/04/13 15 الی19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 1399/04/23 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1