تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 2( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس امین نیک الهام

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1402/04/29 9-13
دوم پنجشنبه 1402/04/29 16-20
سوم جمعه 1402/04/30 9-13
چهارم  جمعه 1402/04/30 16-20

 

 آزمون :  شنبه 1402/05/07  ساعت 11

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

پیش ثبت نام دوره تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها (بهار 1400)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1