تدابیر لازم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان ها 2 ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

مهندس کاوس زارع

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/11/04 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/11/06 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
شنبه 1399/11/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/11/13 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : شنبه 1399/11/18 ،  ساعت 10

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

11

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها سال 98 (بهار 98)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1