پیش ثبت نام دوره تأسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولي  (بهار 1400)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1