نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نامشخص

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

نامشخص

شهریه کلاس :

نامشخص

ظرفیت کلاس :

نامشخص

آسانسور و پله‌ برقي ( دوره و آزمون آنلاین )

نام مدرس :

مهندس منصوری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول دوشنبه 1400/02/06 17 - 21
دوم چهارشنبه 1400/02/08 17 - 21
سوم دوشنبه 1400/02/13 17 - 21
چهارم  چهارشنبه 1400/02/15 17 - 21

 

 آزمون : شنبه 1400/02/20  ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/728/000 ریال

ظرفیت کلاس :

32

آسانسور و پله برقی ( دوره مجازی )

نام مدرس :

مهندس منصوری

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1399/04/2 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/04/3 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/04/9 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/04/10 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :چهارشنبه 1399/4/18 ، ساعت 12 

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

17 الی 21
تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/291/600 ریال

ظرفیت کلاس :

35

آسانسور و پله‌ برقي (بهار 99)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1