بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 2 

نام مدرس :

مهندس اکبرپور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنجشنبه 1398/04/6 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1398/04/6 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/04/7 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1398/04/7 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : دوشنبه 1399/04/17 ، ساعت 12 ظهر

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

993/600 ریال (علی الحساب )

ظرفیت کلاس :

27

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 2 سال 98 (بهار98)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

40

1