پیش ثبت نام دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه محاسبات عمران ویژه آزمون اول سال 1399

نام مدرس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با مشخص شدن برنامه زمان بندی اعلام می گردد 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد

شهریه کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

15

طراحی سازه های بتنی ( مبحث 9 مقررات ملی ساختمان )

نام مدرس :

دکتر روستا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز های جمعه : 9 تا 13

شروع دوره : 98/10/13

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و تخفیف دوره آموزشی و درصورت تمایل وقت مشاوره با مهندس هنرپروران ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و تدریس مدرسین ، در جلسه اول هر دوره بدون پرداخت شهریه شرکت نمایند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

54 ساعت

شهریه کلاس :

8/300/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

2

ساختمان ها با مصالح بنایی ( مبحث 8 مقررات ملی ساختمان )

نام مدرس :

مهندس هنرپروران

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز های  شنبه : 16 تا 20 

شروع دوره : 98/10/14

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و تخفیف دوره آموزشی و درصورت تمایل وقت مشاوره با مهندس هنرپروران ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و تدریس مدرسین ، در جلسه اول هر دوره بدون پرداخت شهریه شرکت نمایند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

3/800/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

12

طراحی سازه های فولادی ( مبحث 10 مقررات ملی ساختمان )

نام مدرس :

دکترجوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز های پنجشنبه : 16 تا 20 

شروع دوره : 98/10/12

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و تخفیف دوره آموزشی و درصورت تمایل وقت مشاوره با مهندس هنرپروران ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و تدریس مدرسین ، در جلسه اول هر دوره بدون پرداخت شهریه شرکت نمایند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

54 ساعت

شهریه کلاس :

8/300/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

7

 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800

نام مدرس :

دکتر گندمکار

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز های چهارشنبه : 16 تا 20

شروع دوره : 98/10/18

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و تخفیف دوره آموزشی و درصورت تمایل وقت مشاوره با مهندس هنرپروران ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و تدریس مدرسین ، در جلسه اول هر دوره بدون پرداخت شهریه شرکت نمایند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

44 ساعت

شهریه کلاس :

6/500/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

8

1