آمادگی آزمون طراحی معماری گروه دوم (  حضوری ) 

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1402/04/15

 

تذکر:جهت اخذ برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027 در واتس آپ یا آیگپ ارسال فرمایید یا به شماره 07136330152 تماس بگیرید 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

108 ساعت

شهریه کلاس :

57/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

4

 آمادگی آزمون طراحی معماری گروه اول (  حضوری ) 

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1402/04/10

 

تذکر:جهت اخذ برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027 در واتس آپ یا روبیکا ارسال فرمایید یا به شماره 07136330152 تماس بگیرید 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

108 ساعت

شهریه کلاس :

57/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1