دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه دوم آنلاین(ویژه آزمون اسفند سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1399/9/23

تذکر:جهت اخذ وقت مشاوره تلفنی ، برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

80 ساعت

شهریه کلاس :

26/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه دوم( آزمون دوم سال 99 ) 

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

متعاقبا اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

57 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

13

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه اول آنلاین(ویژه آزمون اول سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1399/4/7

تذکر:جهت اخذ وقت مشاوره تلفنی ، برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

57 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1