آمادگی آزمون طراحی معماری گروه چهارم (  حضوری ) 

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1401/09/19

 

تذکر:جهت اخذ برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027 در واتس آپ یا روبیکا ارسال فرمایید یا به شماره 07136330152 تماس بگیرید 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

92 ساعت

شهریه کلاس :

29/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

7

 آمادگی آزمون طراحی معماری گروه سوم (  حضوری ) 

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1401/08/20

 

تذکر:جهت اخذ برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027 در واتس آپ یا روبیکا ارسال فرمایید یا به شماره 07136330152 تماس بگیرید 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

92 ساعت

شهریه کلاس :

29/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری (ویژه آزمون اول1401)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

متعاقبا اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

متعاقبا اعلام می گردد

شهریه کلاس :

متعاقبا اعلام می گردد

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است
1