دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه دوم آنلاین(ویژه آزمون شهریور سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1399/4/20

تذکر:جهت اخذ وقت مشاوره تلفنی ، برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

57 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

8

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه دوم(ویژه آزمون شهریور سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

متعاقبا اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

57 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 ریال ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

13

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه اول آنلاین(ویژه آزمون اول سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1399/4/7

تذکر:جهت اخذ وقت مشاوره تلفنی ، برنامه دوره و شرایط ثبت نام   ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

57 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه ششم(ویژه آزمون اردیبهشت سال 99)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1398/11/3

توجه : جهت دریافت شرایط ثبت نام و تضمین دوره ؛ تخفیف دوره آموزشی و اخذ وقت مشاوره با شماره 36334646 تماس حاصل فرمایید .

تذکر : جهت مقایسه دوره های آموزشی این موسسه با دوره های مشابه ، به  تعداد ساعت دوره ، هزینه وسایل طراحی و حداکثر تعداد ثبت نام در هر دوره ( 13 نفر ) دقت کنید .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

105 ساعت

شهریه کلاس :

14/500/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری گروه پنجم(ویژه آزمون دوم سال 98)

نام مدرس :

مهندس مجتبی رضوی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1398/10/16

توجه : جهت دریافت شرایط ثبت نام و تضمین دوره ؛ تخفیف دوره آموزشی و اخذ وقت مشاوره با شماره 36334646 تماس حاصل فرمایید .

تذکر : جهت مقایسه دوره های آموزشی این موسسه با دوره های مشابه ، به  تعداد ساعت دوره ، هزینه وسایل طراحی و حداکثر تعداد ثبت نام در هر دوره ( 13 نفر ) دقت کنید .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

105 ساعت

شهریه کلاس :

14/500/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است