فرم ثبت نام

پیش ثبت نام دوره پدافند غيرعامل  (بهار 1400)


1- پس از اعلام دوره اولویت ثبت نام با افرادی است که قبلا پیش ثبت نام کرده اند

2- پیش ثبت نام در دوره آموزشی اعلام درخواست جهت دوره می باشد و پس از اعلام دوره آموزشی ، مهندسین متقاضی پس از مراجعه به سایت ثبت نام قطعی خود را بایستی انجام دهند.