مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( ارتقا 3 به 2 ) 

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/11/18 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یک شنبه 1399/11/19 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دو شنبه 1399/11/20 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
 شنبه 1399/11/25 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/11/26 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
دوشنبه 1399/11/27 16الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :یکشنبه 99/12/03 ساعت 12

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

2/592/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره کلارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره 76 ساعته جهت اخذ پروانه پایه 3 اجرا )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره :  99/10/07

تذکر:جهت اخذ برنامه آموزشی ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

6/957/600 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره و آزمون آنلاین ) 

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 99/10/09  16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 99/10/11 16 الی 20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : یک شنبه 99/10/14 ساعت 12

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

864/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره تهیه دفترچه محاسبات سازه (دوره آنلاین)

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

100 ساعت

شهریه کلاس :

12/500/000 (قابل پرداخت در سه قسط)

ظرفیت کلاس :

4

دوره طراحی دال های مجوف ، حفره دار و پس کشیده ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دوشنبه  ساعت20 الی 22

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

40 ساعت

شهریه کلاس :

7/200/000 (قابل پرداخت در دو قسط)

ظرفیت کلاس :

4