دوره طراحی دال های مجوف ، حفره دار و پس کشیده

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

40 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 (قابل پرداخت در دو قسط)

ظرفیت کلاس :

10

تفسیر ژئوتکنیکی خروجی‌های نرم افزار SAFE

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

6 ساعت

شهریه کلاس :

2/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

13

ملاحظات ژئوتکنیکی در بارگذاری دیوارهای زیرزمین

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

6 ساعت

شهریه کلاس :

2/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

12

دوره تهیه دفترچه محاسبات سازه (دوره بیست و هفتم)

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

100 ساعت

شهریه کلاس :

16/000/000 (قابل پرداخت در سه قسط)

ظرفیت کلاس :

7

دوره طراحی مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد ( 10 نفر )

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

80 ساعت

شهریه کلاس :

20/100/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

9