پیش ثبت نام دوره های ارتقای پایه سازمان نظام کاردانی

اعضای محترم سازمان نظام کاردانی که تمایل به شرکت در دوره های ارتقای پایه را دارند می توانند با مراجعه به قسمت دوره های آموزشی - دوره های کوتاه مدت سایت ، پیش ثبت نام کرده و با توجه به تعداد متقاضیان دوره های مورد نیاز برنامه ریزی و اعلام می گردد ( جهت پیش ثبت نام نیاز به پرداخت شهریه نمی باشد )

تاریخ : 1396/05/21