آشنایی با ضوابط جدید ونکات نرم افزاری طراحی سازه های بتنی بر اساس  مبحث نهم ويرايش 99 ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

دوشنبه و سه شنبه  ساعت17 الی 20

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 15 نفر ) اعلام می گردد

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

40 ساعت

شهریه کلاس :

9/000/000 (قابل پرداخت در دو قسط)

ظرفیت کلاس :

15

ملاحظات ژئوتکنیکی در بارگذاری دیوارهای زیرزمین ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دو شنبه 17 الی 19

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

10

تفسیر ژئوتکنیکی خروجی‌های نرم افزار SAFE ( دوره آنلاین )

نام مدرس :

مهندس حیدریان

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دو شنبه 17 الی 19

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

8

دوره تهیه دفترچه محاسبات سازه (دوره آنلاین)

نام مدرس :

دکتر جوانمردی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 20

شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره ( 10 نفر ) اعلام می گردد

توجه : جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه سایر دوره ها ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

100 ساعت

شهریه کلاس :

12/500/000 (قابل پرداخت در سه قسط)

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره طراحی سازه های صنعتی (طراحی سوله)

نام مدرس :

نامشخص

روز و ساعت تشکیل کلاس :

برنامه دوه های حضوری متعاقبا اعلام می گردد 

شروع د.وره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32 ساعت

شهریه کلاس :

6/400/000 ( قابل پرداخت در دو قسط )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است