دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره پاییز 97 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

35

دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( شروع دوره 97/06/05 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جهت اطلاع از سرفصل دوره به بخش دانلود - کتاب و مراجع مهندسی مراجعه فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

4/000/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

آموزش ایمنی عمومی

نام مدرس :

مهندس اجرایی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

با برنامه ریزی دوره اعلام می گردد

تذکر 1 : در پایان دوره گواهینامه مورد تایید وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت کنندگان صادر می گردد .

تذکر 2 : مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، کارفرمایان مکلف هستند نسبت به آموزش های ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح به کارگران اقدام نمایند .

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

750/000 ریال

ظرفیت کلاس :

20

سازنده حرفه ای  ساختمان ( بخش اول  - اقدامات قبل از ساخت)

نام مدرس :

مهندس مهرداد رنجبر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دوشنبه  16 الی 20

تاریخ شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد 

مطالب دوره : 

کمیسیونهای مهم شهرداری در ارتباط با ساخت وساز ، پروانه ساخت و فرآیندهای اخذ مجوز ساخت ، مراحل تهیه طرح ها و مدارک فنی فاز یک ، نکات مهم در تایید طرحهای معماری، سازه و تاسیسات ، تطابق مدارک فنی و نقشه ها با یکدیکر ،  هزینه های پروانه ساخت ، بیمه های ساختمانی

 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

1/550/000 ریال

ظرفیت کلاس :

5

سازنده حرفه ای  ساختمان ( بخش دوم  -از تجهیز کارگاه تا سفتکاری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد رنجبر

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شنبه و دوشنبه  16 الی 20

تاریخ شروع دوره : با تکمیل ظرفیت دوره اعلام می گردد 

مطالب دوره : 

تجهیز کارگاه، تخریب ساختمان کلنگی ،گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ، اقدامات نهایی کف و دیواره های گودبرداری، اجرای بتن مگر، تکنولوژی بتن و میلگرد، اجرای فونداسیون، اجرای سازه بتنی، اجرای سازه فلزی، آهن کشی آسانسور ، پارتیشن بندی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

96 ساعت

شهریه کلاس :

9/400/000 ریال ( قابل پرداخت در سه قسط )

ظرفیت کلاس :

17