ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1401/04/09

جهت دریافت  برنامه آموزشی  یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76

شهریه کلاس :

11/752/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1401/04/28 20 - 16
دوم چهارشنبه 1401/04/29 20 - 16

 آزمون : پنجشنبه 1401/05/05ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

20

روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت ،ايمني و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/05/13 9-13
دوم پنجشنبه 1401/05/13 15-19
سوم جمعه 1401/05/14 9-13
چهارم  جمعه  1401/05/14 15-19

 

 آزمون : پنجشنبه 1401/05/20  ساعت 11

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16 ساعت

شهریه کلاس :

2/925/000 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

8

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترعليرضا والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1401/04/09 13 - 9
دوم پنجشنبه 1401/04/09 19 - 15

 آزمون : پنجشنبه 1401/04/15ساعت 10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترعليرضا والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول شنبه 1401/05/01 16 - 20
دوم يکشنبه 1401/05/02 16 - 20
سوم دوشنبه 1401/05/03 16 - 20
چهارم  شنبه 1401/05/08 16 - 20
پنجم يکشنبه 1401/05/09 16 - 20
ششم دوشنبه 1401/05/10 16 - 20

 

 آزمون : شنبه 1401/05/15ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال ( شهریه سال 1401 )

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است