پیش ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

تذکر:جهت اخذ برنامه آموزشی ، یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09379062729  در واتس آپ ارسال فرمایید

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

5/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
دوشنبه 1399/4/30 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/4/31 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :دوشنبه 1399/05/02، ساعت 10

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

وز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
شنبه 1399/3/31 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
یکشنبه 1399/4/1 17 الی21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :یکشنبه 1399/4/8 ، ساعت 12

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

مهندس سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
جمعه 1399/4/20 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/4/20 15 الی19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :دوشنبه 1399/4/30 ، ساعت 10

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

ارتقای پایه 3 به 2 اجرا

نام مدرس :

مهندس فریدون پارسا

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/4/17 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
سه شنبه 1399/4/17 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/4/18 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
چهارشنبه 1399/4/18 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/4/19 9 الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنجشنبه 1399/4/19 15 الی 19 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :سه شنبه 1399/4/30 ، ساعت 8

محل برگزاری آزمون : موسسه گسترش علوم مهندسی

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24 ساعت

شهریه کلاس :

1/937/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است