دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس سعيد فتوحي

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنجشنبه 1402/02/07 13- 9
دوم پنجشنبه 1402/02/07 20- 16

 آزمون : دوشنبه 1402/02/11ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1402/02/14

جهت دریافت  برنامه آموزشی  یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027  در واتس آپ یا آی گپ یا روبیکا ارسال فرمایید

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76

شهریه کلاس :

11/752/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس مهرداد راستی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1402/03/02 21 - 17
دوم چهارشنبه 1402/03/03 21 - 17

 آزمون : یکشنبه 1402/03/07ساعت 10

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

1/462/500 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس حسین کاشی ها

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1402/03/03 13 - 9
دوم چهارشنبه 1402/03/03 20 - 16
سوم پنجشنبه 1402/03/04 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1402/03/04 20 - 16
پنجم جمعه 1402/03/05 13 - 9
ششم جمعه 1402/03/05 20 - 16

 آزمون : سه شنبه 1402/03/09ساعت13

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1402،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس عطا نیک الهام

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1401/11/05 13 - 9
دوم چهارشنبه 1401/11/05 20 - 16
سوم پنجشنبه 1401/11/06 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1401/11/06 20 - 16
پنجم جمعه 1401/11/07 13 - 9
ششم جمعه 1401/11/07 20 - 16

 

 آزمون : سه شنبه 1401/11/11ساعت10

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

4/375/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است