مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/7/22 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1399/7/24 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون : سه شنبه 1399/7/29، ساعت 11 

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
جمعه 1399/7/11 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/7/11 16الی20 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :یکشنبه 1399/7/13، ساعت 12

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره پاییز 1399 )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جهت دریافت  شرایط ثبت نام و برنامه دوره ، یک پیام در واتس آپ به  شماره 09379062729 ارسال فرمایید . 

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76 ساعت

شهریه کلاس :

5/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
پنج شنبه 1399/8/29 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
جمعه 1399/8/30 9الی 13 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :دوشنبه 1399/9/3، ساعت 8

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

15

مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( HSE ) دوره مجازی

نام مدرس :

دکتر والی پور

روز و ساعت تشکیل کلاس :

روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت محل برگزاری
سه شنبه 1399/8/20 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی
پنج شنبه 1399/8/22 17 الی 21 موسسه گسترش علوم مهندسی

 

تاریخ آزمون :یکشنبه 1399/8/25، ساعت 10

 

تذکر : این دوره جهت صدور پروانه اشتغال اجرا و تمدید پروانه اشتغال می باشد

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8 ساعت

شهریه کلاس :

645/800 ریال

ظرفیت کلاس :

22