مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی درمصرف انرژی رشته مکانیک ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر توحید ادیبی

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول پنج شنبه 1403/02/20 13 - 9
دوم پنج شنبه 1403/02/20 20 - 16
سوم جمعه 1403/02/21 13 - 9
چهارم  جمعه 1403/02/21 20 - 16
پنجم پنج شنبه 1403/02/27 13 - 9
ششم پنج شنبه 1403/02/27 20 - 16
هفتم جمعه 1403/02/28 13 - 9
هشتم  جمعه 1403/02/28 20 - 16

 

 آزمون : شنبه 1403/03/07 ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

32

شهریه کلاس :

9/600/000 ریال

ظرفیت کلاس :

0

دوره مبانی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکترسینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1403/02/05 21 - 17
دوم پنجشنبه 1403/02/06 21 - 17

 آزمون : دوشنبه 1403/02/10ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

8

شهریه کلاس :

2/400/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت ؛ایمنی و محیط زیست( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

دکتر سینا سعادت

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : ( ارتقا پایه 3 به 2 اجرا )

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول چهارشنبه 1403/01/29 13 - 9
دوم چهارشنبه 1403/01/29 20 - 16
سوم پنجشنبه 1403/01/30 13 - 9
چهارم  پنجشنبه 1403/01/30 20 - 16
پنجم جمعه 1403/01/31 13 - 9
ششم جمعه 1403/01/31 20 - 16

 آزمون : چهارشنبه 1403/02/05ساعت9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

24

شهریه کلاس :

7/200/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

ثبت نام دوره ی کارآموزی صلاحیت اجرا ( دوره مجازی و آزمون آنلاین  )

نام مدرس :

گروه اساتید

روز و ساعت تشکیل کلاس :

شروع دوره : 1403/02/01

جهت دریافت  برنامه آموزشی  یک پیام با ذکر مشخصات خود به شماره 09039176027  در واتس آپ یا آی گپ  ارسال فرمایید

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

76

شهریه کلاس :

22/800/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی درمصرف انرژی رشته عمران ( دوره آنلاین و آزمون حضوری )

نام مدرس :

مهندس امين نيک الهام

روز و ساعت تشکیل کلاس :

جدول زمان بندی دوره : 

عنوان جلسه روز برگزاری  تاریخ برگزاری  ساعت برگزاری 
اول سه شنبه 1403/03/29 16 - 12
دوم سه شنبه 1403/03/29 21 - 17
سوم چهارشنبه 1403/03/30 16 - 12
چهارم  چهارشنبه 1403/03/30 21 - 17

 

 آزمون : چهارشنبه 14032/04/06 ساعت 9

باتوجه به عدم شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 1403،شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت اعلام شهریه دوره ها تا قبل از برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد.

تعداد ساعت تشکیل کلاس :

16

شهریه کلاس :

4/800/000 ریال

ظرفیت کلاس :

تکمیل

متاسفانه ظرفیت کلاس تکمیل است